Yrittäjäksi?

Suomessa on lähes 300 000 yritystä. Yritykset luokitellaan koon mukaan mikroyrityksiin (työllistävät alle 10 henkeä), pienyrityksiin (10-50 työntekijää), keskisuuriin yrityksiin (50-249 työntekijää) tai vähintään 250 henkeä työllistäviin suuryrityksiin.

Yrittäjäksi päädytään useita eri reittejä. Kun toinen on päättänyt perustavansa oman yrityksen tai jatkavansa vanhempiensa yrityksen pyörittämistä, toinen päätyy yrittäjäksi sattumien kautta. Tärkeintä on hyvä liikeidea ja osaaminen jossakin asiassa. Osaaminen on voinut karttua opiskeluiden, työelämän tai vaikkapa harrastuksen parissa. Hyvä yritys mahdollistaa yrittäjän toimeentulon.

Yrittäjäksi haluavalla tulee olla talous kunnossa. Yrityksen aloitukseen saattaa kulua paljonkin rahaa riippuen alasta. Yleensä tulee hankkia ainakin toimitilat ja tarvittava laitteisto. Hallittu riskinottokyky on yrittäjälle tarpeen, samoin kyky laatia suunnitelmia ja toimia täsmällisesti ja luotettavasti. Omasta yrityksestä haaveilevan kannattaa olla yhteydessä esimerkiksi oman maakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Elyyn ja Uusyrityskeskukseen, jotka tukevat alkutaipaleella. Useilla paikkakunnilla järjestetään myös koulutuksia yrittäjyydestä ja yrityksen perustamisesta.

Uuden yrityksen käynnistämiseen on mahdollista saada starttirahaa. Starttirahalla turvataan yrittäjän toimeentulo sen ajan, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän, kuitenkin enintään 18 kuukauden ajan.

Yrityksen perustaminen lähtee liikeideasta. Sitten laaditaan liiketoimintasuunnitelma. Yritykselle valitaan yritysmuoto ja yritystoiminnan luvanvaraisuus selvitetään. Esimerkiksi kuljetusyrittäjyys on luvanvaraista elinkeinotoimintaa. Seuraavaksi tehdään perustamisilmoitus yritystietojärjestelmään. Samalla voi ilmoittautua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvolliseksi, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin. Yritykselle järjestetään kirjanpito ja hankitaan tarvittavat vakuutukset.

Loimaalla voit ottaa yhteyttä yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa Loimaan yrityspalveluihin sekä Loimaan TE-toimistosta. Loimaalla on myös useampi yrittäjäyhdistys, kuten Loimaan Yrittäjät, Loimaan yrittäjänaiset ja Loimaan Kauppa ja Palvelut Yhdistys, joihin yrittäjä voi toimintansa alkaessa liittyä.

Lisää yrittäjyydestä.

Lähde:
Nuortenelämä.fi