Mielenterveys on voimavara

Meistä jokaista ahdistaa ja masentaa joskus. Mikään ei vaikuta hauskalta ja asiat tuntuvat kaatuvan päälle ja masennuksen ja ahdistuksen olo pitkittyvät eivätkä omat avut riitä, on syytä selvittää tarkemmin, mistä asia johtuu.

Mielenterveydelliset häiriöt rajoittavat jokapäiväistä toimintakykyä. Pahimmillaan ne sulkevat ihmisen kotiinsa ja sosiaalisten suhteiden ulkopuolelle. Mielenterveyshäiriöitä ovat esimerkiksi mielialahäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt ja syömishäiriöt. Ongelmat syntyvät yleensä ajan kuluessa ja niiden taustalla voi olla monenlaisia tapahtumia: läheisen menettäminen, paineet onnistumisesta, tyytymättömyys omasta ulkonäöstä, kiusatuksi joutuminen, turvattomuuden tunne, heikko itsetunto, syyllisyyden tunto, muut ikävät kokemukset tai terveydelliset ongelmat. Nämä voivat johtaa masennukseen kuormittuessa pidemmän ajan päälle.

Mielenterveyttä edistäviä tekijöitä. Sosiaalinen tuki, ystävät, fyysinen terveys, hyvä itsetunto, harrastukset, työ, kyky puhua mieltä painavista asioista ja sopeutuminen uusiin tilanteisiin.

Masennuksen oireita

  • Unihäiriöt, nukahtamisvaikeudet, öiset heräilyt, liika nukkuminen
  • Tarmottomuus, vaikeus ryhtyä tekemään asioita, yleinen väsymys
  • Liikkeiden ja mielen hidastuminen tai vastaavasti kiihtyneisyys
  • Mielihyvän ja ilon kokemisen puute: koti, harrastukset, opiskelu, työ
  • Voimakkaat syyllisyyden tunteet, arvottomuuden tunne ja itsetunnon lasku
  • Vetäytyminen ihmissuhteista ja negatiivisten ajatukset muista ihmisistä
  • Kipuoireet, kuten selkä-, lihas- , nivel- ja vatsakivut sekä päänsäryt
  • Painon ja ruokahalun huomattavat muutokset
  • Muutokset seksuaalisessa käyttäytymisessä
  • Toivottomuus ja kuolemaan liittyvät ajatukset (ajatus kärsimyksen loppumisesta)

Jos koet itsesi masentuneeksi, pyydä apua ajoissa.

Loimaan mielenterveys- ja päihde palvelutYhteydenotot maanantaista perjantaihin klo 8-10 palveluohjaaja, sairaanhoitaja puh. 02 761 2221.

Lähteet:
Nuortenelämä.fi
Vastaamo.fi