Yhteishaku

Yhteishaun kautta haetaan toisen asteen koulutukseen ja korkeakoulutukseen. Toinen aste tarkoittaa peruskoulun jälkeistä ammatillista peruskoulutusta tai lukiota. Ammattikorkeakouluun ja yliopistoon haetaan korkeakoulujen yhteishaussa. Haku tapahtuu netissä, Opintopolku -sivuston kautta. Toisen asteen yhteishaku järjestetään helmi-maaliskuussa ja kolmannen asteen maalis-huhtikuussa.

Loimaalla voit peruskoulun jälkeen jatkaa opintojasi joko lukiossa tai ammattikoulussa. Ammattikoulussa on monia aloja, joille voit hakeutua aina terveys- ja hyvinvointi ammateista maatalouden tai teknisiin aloihin. Ammatillisen tutkinnon voit suorittaa myös oppisopimuksella. Suurin osa ammattitaidosta hankitaan tekemällä käytännön työtä työpaikkakouluttajan ohjauksessa, jonka lisäksi oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa.

Mikäli toisen asteen opintojen jälkeen haluat hakeutua opiskelemaan yliopistoon tai ammattikorkeakouluun, näitä oppilaitoksia ei valitettavasti löydy Loimaalta. Voit toki opiskella esim. avoimen väylän kautta avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa yksittäisiä opintokokonaisuuksia. Avoimet opinnot ovat yleensä maksullisia, mutta näistä opinnoista saa yleensä lisäpisteitä korkeakoulujen yhteishaussa.

Jos opiskelupaikka jää saamatta yhteishaussa, on mahdollista hakea opiskelupaikkaa kesän lisähaussa. Lisähauissa on mukana sellaisia koulutusohjelmia, joihin on jäänyt yhteishaun jälkeen vapaita paikkoja. Myös syksyisin järjestetään täydennyshakuja, mutta korkeakouluissa on tuolloin vähemmän koulutusaloja haussa kuin keväällä. Mikäli opiskelupaikka tästäkin huolimatta jää saamatta, kannattaa ottaa selvää muista vaihtoehdoista, tietoa saat mm. Loimaan etsiviltä nuorisotyöntekijöiltä.

Aika ennen seuraavaa hakua kannattaa käyttää hyödyksi, jotta olet valmis, kun uuden haun aika koittaa. Kirjastosta löytyy apua tiedonhakuun, erilaisia opintoaineistoja,  maksullinen kaukolainapalvelu (esim. pääsykoekirjoja voi tilata toisesta kirjastosta), verkkokirjasto sekä opiskelutiloja.

Mihin alaan suuntautua?

Peruskoulun jälkeen koittaa valinnan paikka. Toisille valinnat ovat selvillä, toisilla taas ei ole mitään käsitystä siitä, mitä tulevaisuudessa haluaisi tehdä. Jos tilanne on epäselvä, kannattaa jutella oman opinto-ohjaajan kanssa ajoissa. Hän osaa kertoa erilaisista vaihtoehdoista ja voitte yhdessä kartoittaa vahvuuksiasi ja toiveitasi tulevaisuudelle. Voit myös jutella läheistesi kanssa ja kysyä vinkkejä. Myös ammatinvalintapsykologi voi auttaa. Hänet löydät työ- ja elinkeinotoimiston urasuunnittelupalveluista ja palvelu on maksuton, mutta vaatii ajanvarauksen. Ammatinvalintapsykologin palveluja voivat käyttää niin nuoret kuin aikuisetkin. Tapaamisessa selvitetään asiakkaan edellytyksiä, tavoitteita ja vaihtoehtoja ja yritetään luoda sopiva urasuunnitelma.

OpinOvi on Turussa TE-toimiston yhteydessä sijaitseva koulutusneuvonta- ja uraohjauspiste, joka tarjoaa keskitetysti tietoa koulutuksista, niiden rahoituksesta, toteutusmuodoista ja toteuttajista, tutkinnoista sekä koulutukseen hakeutumisesta. OpinOvi-palvelupiste on tarkoitettu kaikille koulutuksesta kiinnostuneille, joilla on jo olemassa jonkinlainen ajatus siitä, mitä haluaisivat tulevaisuudessa työkseen tehdä.

Lähde:
Nuortenelämä.fi