Oppivelvollisuus

Suomessa vallitsee lakiin perustuva oppivelvollisuus. Se tarkoittaa sitä, että jokaisen lapsen on suoritettava peruskoulu, tai muilla keinoin hankittava perusopetusta vastaavat tiedot. Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän, ja päättyy peruskoulun oppimäärän todistettuun suorittamiseen tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut kymmenen vuotta lukuvuoden loppuun saakka.

Oppivelvollisuuden sisältö on suoritettava, huolimatta opiskelutavasta. Oppimäärän voi suorittaa esimerkiksi kotiopetuksena. Tällöin huoltajalla on vastuu opetuksen järjestämisestä ja oppimateriaalin hankinnasta. Kotiopetuksessa opiskeleva ei ole myöskään oikeutettu maksuttomaan kouluruokailuun, kouluterveydenhuoltoon tai muihin etuuksiin, joita kunta peruskoulun opiskelijoille tarjoaa.

Lisätietoa oppivelvollisuudesta.

Lähde:
Nuortenelämä.fi