Opintojen rahoittaminen

Suomessa opiskelu on pääosin maksutonta. Tällä taataan se, että kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua riippumatta esimerkiksi perheen varallisuustasosta. Yhteiskunta myös tukee opintoja.

Opiskelijan tärkein tulonlähde on opintotuki, joka koostuu opintorahasta, valtion takaamasta opintolainasta ja asumislisästä (1.8.2017 alkaen vain ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelevilla ja asuvilla sekä kansan- tai urheiluopiston maksullisilla linjoilla opiskelevilla, jotka asuvat opiston asuntolassa). Sitä voi saada 17 ikävuodesta eteenpäin ammatilliseen ja lukiokoulutukseen sekä ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin, jotka ovat päätoimisia ja kestävät vähintään kaksi kuukautta.

Aikuiselle opiskelijalle on olemassa myös TE-toimiston myöntämä, harkinnanvarainen omaehtoisen opiskelun tuki, joka on tarkoitettu vähintään 25 vuotta täyttäneille, TE-toimiston arvion mukaan työllisyysmahdollisuuksia lisäävälle koulutukselle. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuen hakija on ilmoittautunut työnhakijaksi ja työnhaku on voimassa. Toinen aikuisopiskelijan vaihtoehto on hakea aikuiskoulutustukea, joka on tarkoitettu opintovapaalle jäävälle palkansaajalle ja päätoimiselle yrittäjälle.

Monet opiskelijat rahoittavat opintojaan myös työskentelemällä opiskelun ohella. Se onkin hyvä tapa tienata hieman lisää ja saada samalla tuntumaa ja suhteita työelämään. Se saattaa kuitenkin hidastaa opintoja ja olla pidemmän päälle raskasta. Sopivan työ- ja opiskelutahdin löytäminen on tärkeää: myös ystäville ja levolle on oltava aikaa.

Lähde:
Nuortenelämä.fi
Kela.fi/opiskelijat
TE-palvelut.fi
Koulutusrahasto.fi