Käytämme nettiä päivittäin, emmekä aina edes tajua olevamme verkossa. Tästä syystä on tärkeää osata käyttäytyä netissä kunnolla, ja käyttää oikein netin rajattomia mahdollisuuksia. Näiltä sivuilta opit paljon yleisesti oikeaoppisesta netin käytöstä, turvallisuudesta, oikeuksista ja nettikaupasta.