Asumisen päättyessä

Jos päätät vaihtaa asuntoa, aiempi vuokrasuhde tulee irtisanoa kirjallisesti kuukautta aikaisemmin. Jos taas vuokranantaja päättää vuokrasuhteen, se tulee tehdä kolmea kuukautta ennen. Jos sopimus on ollut voimassa vähintään vuoden, irtisanomisaika vuokranantajan taholta on puoli vuotta. Näitä ei voi sopimuksella lyhentää. Voit tarkistaa vuokrasopimuksestasi yksityiskohtaisemmat tiedot vuokrasopimuksen irtisanomisen ehdoista.

Määräaikainen sopimus päättyy ennalta sovittuna päivänä. Jos sopimuksen haluaa päättää tätä aiemmin, on siihen saatava suostumus vuokranantajalta tai päätös tuomioistuimelta.

Vuokranantaja voi irtisanoa vuokrasopimuksen millä tahansa hyvän tavan mukaisella perusteella. Tällaisia ovat esimerkiksi asunnon tarvitseminen omaan käyttöön tai sen myyminen. Tällöin vuokranantajan on annettava asiasta kirjallinen irtisanomisilmoitus, jossa kerrotaan vuokrasuhteen päättymisajankohta ja syy irtisanomiselle.

Jos vuokralainen jättää vuokran toistuvasti maksamatta, vuokrasopimus on mahdollista purkaa. Sopimus on purettavissa myös silloin, jos vuokralainen luovuttaa huoneiston toisen käyttöön vastoin lain säännöksiä. Näissä tapauksissa vuokralaista ei tarvitse edes varoittaa, vaan sopimus voidaan purkaa heti. Jos huoneistoa käytetään muihin kuin sopimuksessa määriteltyihin tarkoituksiin, vuokralaisen asunnossa vietetään häiritsevää elämää, vuokralainen laiminlyö asuntonsa hoitoa tai rikkoo asuntoa, hän saa aluksi varoituksen. Varoituksen tarkoituksena on antaa vuokralaiselle mahdollisuus korjata käytöstään.

Muuttopäivä on sopimuksen päättymispäivän jälkeinen arkipäivä, ellei toisin sovita. Muuttopäivänä vuokralaisen on jätettävä puolet asunnosta vuokranantajan käytettäväksi ja seuraavana luovutettava se kokonaan. Muutto sujuu joustavammin, kun vanha asukas, vuokranantaja ja uusi asukas ovat sopineet pelisäännöt muutosta selviksi.

Kun vuokrasuhde päättyy, vuokranantajan on palautettava takuuvuokra viipymättä vuokralaiselle, mikäli kaikki vuokrat on maksettu ja asunto on kunnossa. Avainten luovutuksesta sovitaan yhdessä vuokranantajan ja mahdollisesti uuden asukkaan kanssa.

Lue muuttajan muistilista.

Lähde: Nuortenelämä.fi